Länkar2018-12-21T00:51:08+02:00

Länkar

Här hittar du länkar till andra organistationer och företag. För att kontakta oss kan du använda följande epost:  kansliet@kreditforeningen.se

Svenska Kreditföreningen Väst
http://www.krfvast.nu/

MYNDIGHETER

Allmänna Reklamationsnämnden

(ARN) En statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister.
http://www.arn.se/


ALMI

Har i uppdrag att hjälpa små och medelstora företag att växa. Här hittar du också ditt närmaste ALMI-kontor.
http://www.almi.se/


Brottsförebyggande rådet

http://www.bra.se/


Datainspektionen

http://www.datainspektionen.se/


Exportkreditnämnden

http://www.ekn.se/


Finansinspektionen

http://www.fi.se/


Kommerskollegium

http://www.kommers.se/


Konjunkturinstitutet

http://www.konj.se/


Konkurrensverket

http://www.kkv.se/


Konsumentverket

http://www.konsumentverket.se/


Länsstyrelserna

http://www.lst.se/


NUTEK

http://www.nutek.se/


PRV

http://www.prv.se/


Regeringen
http://www.regeringen.se/
http://justitie.regeringen.se/
http://finans.regeringen.se/
http://naring.regeringen.se/

Riksdagen
http://www.riksdagen.se/


Riksförsäkringsverket
http://www.rfv.se/


Riksgäldskontoret
http://www.rgk.se/


Riksrevisionsverket
http://www.rrv.se/


Statskontoret
http://www.statskontoret.se/


JURIDIK- OCH AFFÄRSINFORMATION

Rättsnätet
http://www.notisum.se/

Tholin & Larsson
http://www.tholin.se/

MEDIA

Affärsvärlden
http://www.afv.se/

Dagens Eko
http://www.sr.se/ekot/nyheter/

Dagens Industri
http://www.di.se/

Dagens Nyheter – Ekonomi
http://www.dn.se/DNet/dyn/Crosslink.dyn?d=155

Entrepreneur
http://www.entrepreneur.se

Justitia
https://www.bisnode.se/kreditkoll/

Nerikes Affärer
http://www.nerikes.se/naff/

Veckans Affärer
http://www.va.se/

ORGANISTATIONER

Ackordscentralen
http://www.ackordscentralen.se/

SAF
http://www.saf.se/

Svenska Inkassoföreningen
http://www.svenska-inkassoforeningen.se/

Sveriges Inkassoorganisation
http://www.sio.se/

Östsvenska Handelskammaren
http://www.east.cci.se/

KATALOGER MM.

Bizbook
http://www.bizbook.se/

Bolagsfakta
http://www.bolagsfakta.se/

Företagsfakta
http://www.foretagsfakta.se/

Gula sidorna
http://www.gulasidorna.se/

ÖVRIGT

Europa
http://europa.eu.int/

Varning.nu
http://www.varning.nu/

Webfinanser.com
http://www.webfinanser.com/