Internationellt2018-12-21T00:15:09+02:00

Internationellt

Kreditföreningen är verksam i två internationella kreditföreningar FCIB och Fecma. Det finns möjlighet att själv söka medlemskap i FCIB där medlemskap i Kreditföreningen ger rabatt på medlemskap i FCIB. Då får du inbjudningar till deras internationella seminarier, konferenser och föreningens medlemstidning. Vid intresse av mer information är du välkommen att kontakta kansliet.

Dokument för nerladdning:

FECMA Newsletter 2016

FECMA Newsletter 2015

FECMA Newsletter 2014

Förmiddagsseminarium 21/11-13 om skuldindrivning inom EU

FECMA newsletter autumn 2013

ABB FECMA Conference 2013

Credit Manager Europe nr4 2013

Scania FECMA Conference 2013

SHS FECMA Conference 2013

UPM FECMA Conference 2013