Nyhetsbevakning2018-12-21T00:39:38+02:00

Nyhetsbevakning

2016-03-08
Propostion om utökad befogenhet för Konsumentverket att förbjuda näringsidkare att 
lämna krediter överlämnad för beslut

2016-03-08
Proposition om ny skuldsaneringslag överlämnad för beslut

2016-03-03
Utredningen om tillämpning av EU:s reviderade Insolvensförordning klar och överlämnad 
till Justitieministern

2016-03-02

Beslut om i Riksdagen om ökad endomarbehörighet i tvistemål

2016-02-29
Slutgiltiga versionen av Nya Dataskyddsförordningen är snart på plats. 
Regeringen initierar utredning för att anlysera, utreda, överväga och lämna förslag på 
vad som behöver ändras i svensk lagstiftning när PUL utrangeras

2016-02-04
Skuldsaneringsstatistik 2015 från Kronofogden

2016-01-28
Datainspektionen svarar på frågor om nya dataskyddslagen

2016-01-25
EU:s dataskyddsförordning är på gång, enbart formaliabeslutet kvar (väntas under mars-april). 
Klarnas dataskyddschef uppmanar alla företag att starta arbetet med anpassningar till EU:s nya 
dataskyddslag omgående

2016-01-19
Förvaltningsrätten går på Konsumentverkets linje i målet mot HM och deras bristande kreditprövning

2015-12-17
SvD kritiska artikelserie om inkassobolagen, del 5. Finansmarknadsministern är missnöjd

2015-12-14
SvD kritiska artikelserie om inkassobolagen, del 4. Storbankerna säljer ut obetalda lån

2015-12-11
SvD kritiska artikelserie om inkassobolagen, del 3. Opålitliga Kronofogden

2015-12-10
Finansmarknadsminister Bolund lovar krafttag mot överskuldsättning

2015-12-09
Nya regler för ARN, mer information till konsumenten och alternativ tvistelösning

2015-12-01
Regeringens Propoposition om utökad endomarbehörighet i tvistemål

2015-11-27
SvD kritiska artikelserie om inkassobolagen, del 2. Skattesmitare och Hemlighetsmakare

2015-11-26
HD avgör mål om aktier ska kunna jämställas med bankmedel vid utmätning

2015-11-23
Inkassobolagen tjänar stora pengar på obetalda skulder, enligt SvD

2015-11-20
Nya kreditformer i riskzonen för att används för att finansiera terrorism enligt FATF

2015-11-18
Ny domstolsdatalag ska göra personuppgiftshanteringen säkrare i våra domstolar. 
Gäller från 1 januari 2016

2015-11-11
Ökade möjligheter för gäldenär att överklaga utmätningsbeslut

2015-11-11
Alternativ tvistlösning för konsumenter utanför domstol via nämnd istället

2015-11-10
Norska InkassoFöreningen, NIF, blir en del av Virke

2015-11-05
Proposition från Finansdepartementet : Genomförande av krishanteringsdirektivet, 
sätter ramregelverk för kreditinstitut om ny finanskris inträffar

2015-11-04
Konsumentverkerat varnar och bötfäller Ambrion Finans, KALP kalkylen baserades 
på hushållets inkomster istället för individens, och inkluderade dessutom inte 
återbetalning av sökt lån

2015-10-28
Förvånad reporter upptäcker att det inte finns något register som innehåller en 
individs alla lån och skulder

2015-10-22
JO kritiserar ”hemligt” samarbete mellan Kronofogden och Kriminalvården. Lite väl nitiskt tyckte JO

2015-10-19
Försäkringskassans återkrav kan också vara en bidragande orsak till individers överskuldsättning

2015-10-15
Regeringen presenterar Ny GD för Finansinspektionen: Erik Thedéen

2015-10-06
EU domstolen ogiltigförklarar Safe Harbour överenskommelsen mellan EU och USA 
om överföring, behandling och lagring av persondata. Integritetsskyddet för oss 
individer håller inte, menade domstolen

2015-10-01

Regeringen tillsätter ännu en utredning för att stärka konsumentskyddet. 
Den här gången är det bostadsrättföreningarna som ska få skärpta regler

2015-09-24
Stefan Lindskog utsedd till ny chef för Högsta Domstolen

2015-09-17
Regeringen utser Christina Gellerbrant Hagberg till ny Rikskronofogde

2015-09-15
Genom en Lucka i lagen går det att tvätta stora summor kontanta pengar via Kronofogden. 
Någon rapportplikt för myndigheten om misstänkt penningtvätt finns nämligen inte

2015-09-10
Konsumentverket ger JSM Capital och deras låneverksamhet Cashbuddy varning plus sanktionsavgift 
p.g.a brister i kreditprövningen när ansökan kommer via låneförmedlare


2015-09-05
Förslaget om tvingande amortering på bolån är nu klart att sändas på remiss 

2015-09-04
Utredningen mot fakturabedrägerier är klar och avlämnad till Regeringen

2015-08-25
Näringslivsministern, Företagarna och Polisen uppmanar företagen att ta sitt ansvar för bluffakturorna 
genom att sluta betala dem

2015-08-19
Entreprenören Dan Olofsson drog igång debatten om hur storföretagens krav på långa betalningstider är ett 
bekymmer för små- och medelstora företag

2015-08-10
Swedbank får kritik för billiga kuvert som avslöjar känsliga uppgifter

2015-07-18
Undersökning från Landshypotek om ungdomars inställning till banker. 1 av 4 säger sig 
hellre gå till Tandläkaren än Banken och hälften är positiva till att använda andra finansaktörer 
som PayPal och Klarna.

2015-07-01
Rikskronofogde Eva Liedström Adler avslutar sitt uppdrag hos Kronofogden och tillträder ny tjänst på Arbetsgivarverket

2015-06-30
Proposition från Regeringen med förslag till lagändring som ska göra det lättare för gäldenär att överklaga utmätningsbeslut

2015-06-29
EU instanserna har kommit överens om ändringar i Small Claims Procedure (861/2007) 
med avsikten att göra den effektivare:

2015-06-16
Riksrevisionen har granskat Regeringens åtgärder mot överskuldsättning. De är otillräckliga enligt RR.

2015-06-15
Nya Dataskyddsförordningen rycker allt närmre, EU:s ministerråd, EU kommissionen och Parlamentet är överens
om att inleda
slutförhandlingar om förordningen som ska ersätta PUL

2015-06-10
Promemoria från Justitiedepartementet med mindre ändring i Skuldsaneringslagen som berör anknytning till Sverige 
och rätten att beviljas skuldsanering

2015-06-08

KO förlorar mål om telefonförsäljning till mobiler 

2015-06-02
Rapport om factoring på Global nivå  från FCI, Factor Chain International 

2015-05-19
Även Handelsbanken får nedslag på penningtvättsrutinerna, anmärkning och böter
Nordea får varning och straffavgift av Finansinspektionen för bristande rutiner för penningtvätt 

2015-05-12
Finansinspektionen publicerar årets Konsumentskyddsrapport. Provisionsförbud och bättre information om pensioner viktigaste fokusområden i år 

2015-05-08
Ny utredning som ska ta fram förslag hur finanssektorn ska beskattas för att kompensera för skattefördelen att vara momsbefriad 

2015-05-07
Capgemini och Efma årliga rapport, World Retail Banking Report, om kundnöjdhet med banker publicerad.
Sverige hamnar långt ner på listan,och allra mest missnöjda är Generation Y

2015-05-04
Förslag från Justitiedepartementet som vill ge Konsumentverket ytterligare befogenheter att snabbstänga slarviga kreditgivare 

2015-04-28
Konsumentverket presenterar Konsumentrapporten 2015. Vi konsumenter har mest bekymmer med telekomtjänster, försäkringar, bank- och finanstjänster samt juridisk tjänster

2015-04-25

Replik från oppositionen om den nya snabblåne-utredningen med krav på att staten bör titta närmre på sin eget bidrag till överskuldsättningen 

2015-04-22
Regeringen tillsätter ytterligare en utredning med sikte på snabblånen

2015-04-20
EU-rådet beslutar om Nya Penningtvättsreglerna 

2015-04-10
Utredning tillsatt med uppgift att ta fram förslag till nödvändiga anpassningar med referens till EU:s betaltjänstdirektiv, betalkontodirektiv samt förordningen om förmedlingsavgifter 

2015-04-08
Dom från HD ändrar Kronofogdepraxis så att kostnader ska beaktas även när gäldenär har
umgängesrätt med barn
 

2015-04-06
Ekot Special rapporterar om inkassobolagens roll i kreditsamhället

2015-04-06
Statistik från Danmark rapporterar rekord i dåliga betalare