Hem2019-03-13T21:00:15+00:00

Välkommen till Svenska Kreditföreningen

Svenska Kreditföreningen är en ideell organisation som tillvaratar näringslivets intressen inom kredithantering, finans- och ekonomifrågor samt krav- och inkassohantering.

Den har till syfte att sprida kunskap inom dessa områden och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i medlemmarnas yrkesmässiga verksamhet.

Bli medlem

Huvudsponsorer

Stora Kreditpriset 2018

Pristagare: Anders Björkenheim, Accessus och Peter Forsman, Internetstiftelsen

Motivering:
För att de med stor kompetens arbetat för att synliggöra och motarbeta
en av de största utmaningarna kreditgivarna har idag, bedrägerier.

Stora Kreditpriset 2018 går därför till Anders Björkenheim & Peter Forsman

Aktuellt

Vårseminarium 21/3-2019

Där vinnarna av stora kreditpriset 2018 – Anders Björkenheim och Peter Forsman föreläser.
Med middag på Atelier 23 By Pontus Frithiof,  kl. 17.00

Läs nya numret av Kreditnytt

Nr 3 Kreditnytt 2018

Så hanterar vi dina personuppgifter

Integritetspolicy – Svenska Kreditföreningen

Våra senaste remisssvar ang.

Gräsrotsfinansiering

EU-förordning om tillämplig lag
för rättsverkan gentemot tredje man
av överlåtelse av fordringar

Krav på rapportering av betalningstider

”EU-direktiv om hantering
och köp av krediter samt
ianspråktagande av säkerhet.”